Įkvėpk…

inspirationKas yra įkvėpimas? Ką reiškia būti įkvėptam?

Kurti ir veikti iš giliausio savo sieloje žinojimo, kad veiki išvien su pasauliu, su visata, su žeme, su savo siela. Tiesiog padėti ranką ant lapo popieriaus ar ant klaviatūros ir leisti pirštams judėti vedamiems nežinomos mylinčios ir švelniai vadovaujančios Jėgos.

Būti įkvėptam, tai žvelgti į žydrą pavasario dangų, jausti saulės spindulius, ir visa širdimi, visa siela skirsti į pačią aukštumą kartu su kregždėmis, laisvai nardyti pasaulyje, kaip kregždės nardo ore.

Būti įkvėptam, tai niekam ir niekur nepriklausyti, bet visur jaustis kaip namie.

Būti įkvėptam tai mylėti gyvenimą ir save, tikėti viskuo, ką sako tavo širdis, ir švelniai šypsotis girdint proto nuogąstavimus. Būti įkvėptam, tai klysti, keltis ir klysti vėl iš naujo, puikiai suvokiant, kad gyvenimas nieko neatima, nekeršija, nebaudžia, kad kiekvienas randas, mėlynė, žaizda ir nuospauda yra tam, kad padėtų priartėti prie savęs ir prie Dievo.

Būti įkvėptam, tai su meile žvelgti į savo Sielos požemį, su meile apšviesti kiekvieną ketelę, apkabinti kiekvieną ten sutiktą būtybę, kad ir kokia baisi ji bebūtų, kad ir kaip griausmingai beriaumotų. Tikėti, kad viskas ir visi, kuriuos patalpinai į tą požemį, nes tada tau buvo per skaudu ir per sunku žiūrėti į juos, yra tavo, taigi ir Dievo dalis, ir kiekvienas iš jų turi teisę sugrįžti į gyvenimą, būti priimtas, pamaitintas, nupraustas, išklausytas, apkabintas, kiekvienam turi būti pasakyti – tu esi mylimas, tu esi laukiamas, tu esi mano dalis, todėl net jei aš tavęs bijau, padarysiu viską, kad su tavim susidraugaučiau.

Būti įkvėptam, tai žengti kiekvieną žingsnį savo gyvenime tam, kad eitum šalia Dievo, jaučiant, kad esi jo dalis.

Būti įkvėptam, tai žinoti, jog ne visi supras ir ne visi priims tai, ką tu darai ir sakai, bet vis tiek tai daryti.

Būti įkvėptam, tai kartais leisti sau tiesiog būti…

Įkvėpk… audra praūš ir danguje vėl pasirodys saulė…

Komentarai

komentarai


Share This: